Акционерам

Інформація для акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства
Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Протоколи загальних зборів акціонерів
Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
Річна фінансова звітність
Квартально фiнансова звiтнiсть
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу або класу належних їм акцій
Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства
Повідомлення про проведення загальних зборів товариства

Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства
— Статут підприємства від 11 січня 2016 р. Переглянути…
— Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Переглянути…

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них
— Положення про генерального директора. Переглянути…
— Положення про наглядову раду. Переглянути…
— Положення про загальнi збори акціонерів. Переглянути…

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
У ПАТ «АМК» не приймались принципи (кодекс) корпоративного управлiння.

Протоколи загальних зборів акціонерів
— Протокол зборів акціонерів 15 лютого 2012 р. Переглянути…
— Протокол зборів акціонерів 17 квітня 2012 р. Переглянути…
— Протокол зборів акціонерів 26 квітня 2013 р. Переглянути…
— Протокол зборів акціонерів 31 січня 2014 р. Переглянути…
— Протокол зборів акціонерів від 26-29 квітня 2014 р. Переглянути…
— Протокол зборів акціонерів від 23 квітня 2015 р. Переглянути…
— Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №1 / 16 від 11 січня 2016 р. Переглянути…

Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

Річна фінансова звітність
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2010 рік. Переглянути…
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2011 рік. Переглянути…
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2012 рік. Переглянути…
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2013 рік. Переглянути…
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2014 рік. Переглянути…
— Річний звіт ПАТ «АМК» за 2015 рік. Переглянути…

Квартальна фiнансова звiтнiсть
— Звіт за 1-й квартал 2014 р. Переглянути…

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
— Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Переглянути…

Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу або класу належних їм акцій
— ПАТ «АМК» не має афілійованих осіб.

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства
— Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ «АМК» за 8 квітня 2011 р. Переглянути…
— Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ АМК за 30 квітня 2011 р. Переглянути…
— Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ АМК за 23 квітня 2015 р. Переглянути…
— Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ АМК за 11 вересеня 2015 р. Переглянути…
— Відомості про факт делістингу. Переглянути…

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства
— Повідомлення про збори акціонерів 15 лютого 2012 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 17 квітня 2012 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 26 квітня 2013 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 31 січня 2014 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 26 квітня 2014 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 23 квітня 2015 р. Переглянути…
— Повідомлення про збори акціонерів 11 січня 2016 р. Переглянути…
— Повідомлення про проведення зборів акціонерів 25 квітня 2016 р Проекти рішень. Переглянути…
— Збори акціонерів ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» не відбулися у зв’язку з відсутністю кворуму. Переглянути…